HABERLER

CORONA GÜNLERİNDE İYİLİK PLATFORMU FİLMİ YAYINDA

17 Ekim 2020 Cumartesi

Farklı alanlarda faaliyet gösteren, hukuksal statüleri birbirinden farklı özel sektör, sivil toplum, üniversite ve yerel yönetimlerin güçlerini birleştirmesiyle oluşan CoGİ; COVID-19’un takipçisi oldu. Corona Günlerinde İyilik Platformu (COGİ) içerisinde  Geleceği paylaş ekibi aktif görev aldı.
Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günlerde örgütlenmesini tamamlayıp, olası ihtiyaçlar için hazır duruma geldi. İletişim alt yapısını kurdu, bu süreçte dayanışma içinde olmak üzere çağrı yaptı ve 200 civarında kurumun, kişinin bir araya gelerek tartışmasına ve çalışmasına alan yarattı.
Tecrübeleri paylaşmak, üretme ve paylaşma aşamasında yakalanan ahenk, ekip içindeki kusursuz uyum ve birlikte çalışmanın verdiği gücün heyecanını yansıtmak amacı ile hazırlanan filmde COVID-19 süreci CoGİ dayanışma deneyimleri yer alıyor.
Bu deneyimlerin; platformlar ve ağların çalışmalarına model oluşturması, işbirliği zeminleri, karar alma süreçleri ve yönetim mekanizmaları gibi temel örgütlenme alanlarının kurgulanmasında yardımcı olması amaçlanmıştır.

Filme buradan ulaşabilirsiniz:


 

HABERLER