Yaklaşımımız

Sorumluluk; dünyaya geldiğimiz ilk anda başlar. Ancak, hayatımız boyunca her alanda bireysel olarak ‘geleceğe yönelik’ bir bakış açısı ile içselleştirdiğimiz zaman amacına ulaşır.

Geleceği Paylaş, bu noktadan hareket eden sivil bir inisiyatif olarak; bireysel sorumluluğu ve gönüllülüğü odak noktası olarak alır. Bugünü gözardı etmeden gelecek için, bu kavramı yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı amaçlar. Bu doğrultuda; toplumun geneline yönelik programlar hazırlar, projeler geliştirir, hayata geçirir ve mevcut projelerin bu bakış açısı ile şekillenmesi doğrultusunda çalışır.   

  • Gelecek için; sorumluklarına sahip çıkmayı hedefleyen, gönüllülük bilinci ile çalışmayı misyon edinen birey ve kurumların bu hedeflere hangi yöntemler ve nasıl bireyler ile ulaşabileceğini araştırmak, planlamak ve gerçekleştirmek,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini öne çıkarmak, yaygınlaştırmak için projeler geliştirmek,   
  • En üst düzeyde toplumsal fayda ilkesi ile çözümü ve başarıyı hedefleyen bireylerin, kamu ve özel sektör kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz etmek,
  • Kalkınmayı, büyümeyi ve ilerlemeyi hedefleyen kişi ve kurumların farkındalığını, bireysel sorumluluk anlayışını; kişisel ve kurumsal ‘özelleştirilmiş’ eğitimler ve projeler ile arttırmak ve geliştirmek.

Aynı zamanda, sürecin öğrenen, öğreten bir bilgi paylaşım yolculuğu olması için çaba harcar. Bu yolculukta, 'Gelecek için' bireyler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek; sürdürülebilir, sosyal etkisi ölçülebilir sonuçları hedefler.