HABERLER

PERSPEKTİF BULUŞMALARI GELECEK VİZYONU

12 Haziran 2020 Cuma

GP Perspektif Buluşmaları’nın 3. toplantısında sivil toplum kuruluşları gelecek vizyonu çerçevesinde; küresel amaçlar, kalite, dayanışma ağları, gönüllülük, sosyal etki, sosyal girişimcilik, toplumsal kalkınma, sürdürülebilirlik, kamu ve özel sektörde sorumluluk, vb. konuları Avrupa Birliği Başkanlığı, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği ve Ulusal Gönüllülük Komitesi bakış açıları ile dinleyeceğiz. 

18 Haziran 2020 saat 14.00’de Zoom üzerinden gerçekleşecek toplantının Kayıt Linki Bio’da : https://bit.ly/gppersfektif3

Konuşmacılar 
Mustafa Murat Özçelebi - Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanlığı AB İşleri Uzmanı
Belgin Ergül - Ulusal Gönüllülük Komitesi Temsilcisi ve Fayda Uzmanı
Pelin Kihtir - Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Direktörü, 
Ümit Yardım - Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği Başkanı
Moderatör 
Oya Demir - Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi

#gelecekşimdigeldi #siviltoplum #gönüllülük #sürdürülebilirlik #sosyalgirişimcilik #sosyalfayda #abbaşkanlığı #hedefleriçinişdünyası #ulusalgönüllülükkomitesi #sosyalsorumluluktakalitederneği #küreselamaçlar #geleceğipaylaş #business4goals  @abbaskanligi @business4goals @sspkongre_ @ugkturkiye @siviltoplusektoru @siviltoplumdiyalogu @gelecegipaylas

HABERLER