ODAK ALANLARIMIZ

GELECEĞİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Geleceği paylaş; gelecek için bugün;

  • Üye ve gönüllüsü yönetim ve iş yapma süreçlerinde aktif olarak yer alan,
  • Takım olma bilincine sahip,
  • Saydam karar süreçleri oluşturan ve uygulayan,
  • Tutarlı, akılcı, objektif, esnek,
  • Finansal sürdürülebilirlik adımları belirlenmiş, kaynak yaratan,
  • Sorgulayan, stratejik düşünen,
  • Bütüne uyumlu, amaç ve sonuç odaklı,
  • Sürekli öğrenen ve öğreten,
  • Kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum kuruluşları ve toplum ile iletişim ve işbirlikleri oluşturma çalışmalarına öncülük eden,

‘Geleceğin Sivil Toplum Kuruluşları' için hizmetlerin, projelerin, çalışma alanlarının net olarak belirlenmesi, sosyal etkisinin ölçülebilmesi, daha etkin ve aktif hale getirilmesi, farklı işbirliklerinin oluşturulması amaçları için  özel programlar, eğitimler, çalışmalar ve stratejik planlamalar geliştirir.