ODAK ALANLARIMIZ

GELECEĞİN KURUMU

Geleceği Paylaş; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Dijitalleşme, Endüstri 4.0, VUCA Dünyası, İşveren Markası vb. gibi alanları odak noktasına alarak;

  • Günümüzün hızla değişen dünyasına ayak uydurmayı hedefleyen,
  • Esnek, bireysel karar verme süreçlerini, organizasyonun faydası ile bireylerin faydalarını aynı düzlemde ele alan,
  • Öğrenen, öğreten, dinleyen,
  • Kişiselleştirilmiş müşteri taleplerine cevap veren,
  • Yaratıcı, yenilikçi, değişen çevreye uyum sağlayan,
  • Şirket kültürüne ve işe bağlılığı gelişmiş,
  • Sorumluluk sahibi,

‘Geleceğin Kurumları’ için gönüllülük programları, eğitimler, araştırmalar, sosyal sorumluluk projeleri planlar ve hayata geçirir.