ODAK ALANLARIMIZ

GELECEK İÇİN ODAK ALANLARIMIZ

Geleceği paylaş; eğitimi, üretimi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı odak noktasına alarak; toplum genelini etkileyen farklı alanlarda projelerin ‘bireysel sorumluluk’ ve 'gönüllülük' anlayışı ile entegre edilerek gerçekleştirilmesi, hayata geçirilmesi için farklı alanlarda işbirliği içerisinde olduğu uzman profesyoneller ve gönüllüler ile geleceğin bireyleri, kurumları ve sivil toplum örgütleri adına aşağıda belirlenen faaliyetleri “kurumlara özel” planlar ve gerçekleştirir. 

GELECEĞİ PAYLAŞ “ANALİZ”

Faaliyet gösterilen alanlarda mevcut durumun incelenmesi, ihtiyaç haritasının çıkarılması, farklı kitlelerin katılımı ile yeni ve amacına uygun fikirler ve projelerin hızlı ve etkin şekilde toplayarak, analiz eder ve raporlar.  

GELECEĞİ PAYLAŞ “DÜNDEN GELECEĞE” 

Hızla değişen ve gelişen yeni dünyada; ayakta kalmak, sürdürülebilir ve artan bir değerde başarıyı yakalamak isteyen bireyler, kurumlar ve sivil toplum örgütleri için stratejik planlar ve eylem sürecinin yürütür.

GELECEĞİ PAYLAŞ “İŞVEREN MARKASI”

Günümüz dünyasında her kurumun ve her sivil toplum örgütünün en önemli vaz geçilmez parçası  “insan ” düşüncesinden yola çıkarak; kurumların mükemmel cazibe merkezleri haline geleceği, aktif, üretken ve potansiyeli yüksek bireyleri çekeceği çalışmaları planlar. 

GELECEĞİ PAYLAŞ “İNOVASYON VE  GİRİŞİMCİLİK”

İnovasyon ve girişimcilik odaklı, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak farklılıklardan fark yaratan sürdürülebilir “inovasyon” , “girişimcilik”, “kurumiçi girişimcilik” projeleri, eğitimleri tasarlar ve hayata geçirir.  

GELECEĞİ PAYLAŞ “DİJİTAL DÜNYADA AYAKTA KALMAK”

Geleceğin dijital dünyasında ayakta kalmayı sağlayacak, kurumların görünürlüğünü arttıracak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirecek; dijital zorbalık ile mücadele etmek, dijital medya araçları, dijital itibar, görünürlük, siber güvenlik, iletişim dijital planlaması ve stratejisi konularında eğitimler ve projeler geliştirir.