PROJELER

Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi; bireylerin, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının ölçülebilir, sürdürülebilir, inovatif bir geleceğe hazırlanması amacı ile projeler gerçekleştirir ve hali hazırda yürütülen projelere destek olarak farklı bir bakış açısı kazanmasını amaçlar. 

Bu amaç ile Türkiye’nin farklı illerinde sivil toplum kapasite geliştirme projelerini yürütmekte ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin projelerinde yer almaktadır.  

 • Sosyal İş Modeli. GP iş dünyası federasyonlarının kapasitesini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya destek olmak amacı ile hayata geçirdiği ‘Güçlü Kurum Güçlü Bölge’ Projesi kapsamında Türkiye’de ilk defa ‘Sosyal İş Modeli’ni uygulamaktadır.     
 • Perspektif Buluşmaları. 
 • Corona Günlerinde İyilik Platformu. COVID-19 salgınının Türkiye’de başladığı ilk anda yapılan ‘dayanışma’ çağrısı sonrasında ‘bireysel gönüllülük’ kapsamında bir araya gelen; sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler, sosyal girişimciler, meslek mensupları, kamu ve özel sektör çalışanları ile birbirinden farklı alanlardan toplumsal sorunlara duyarlı gönüllüler ile platformun kuruluşu ve sonrasında pandemi sürecine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.  http://www.coronagunlerindeiyilik.com/
 • Ege Hikayesi Projesi. Güney Ege Bölgesi (TR32: Aydın, Denizli, Muğla) kalkınmasına doğrudan etki edecek bir GESİFED Projesidir. GESİFED Ege Hikayesi ile bölgede sürdürülebilir sosyal-kültürel ve ekonomik kalkınmayı hedefler. Bölge değerlerinin belirlenmesine, geliştirilmesine, tanıtılmasına odaklanır. http://www.gesifed.org.tr/
 • DASİFED (Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) Fikir Maratonu. dasifed.videa.com.tr
 • Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)’dan teknik destek almaya hak kazanan TR 63-Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş Bölgesinin çatı kuruluşu DASİFED (Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) “DASİFED: BÖLGESEL Kalkınma için KURUM Kapasitesi  ve PROJE geliştirme” Projesi. 
 • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)’dan teknik destek almaya hak kazanan TRB2- Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri iş dünyası çatı derneklerini kapsayan  “DOĞUSİFED (Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) Bölgesel Kalkınma İçin Kurum Kapasitesini Geliştiriyor” Projesi. 
 • EGE Hikayesi Fikir Maratonu. GESİFED (Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) Güney Ege bölgesi (TR32: Aydın, Denizli, Muğla) kalkınması projesi. http://egehikayesi.org/
 • Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınlar Projesi. İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayraklı Kaymakamlığı, Bornova Kaymakamlığı, Buca Kaymakamlığı, Karabağlar Kaymakamlığı, Konak Kaymakamlığı, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında ilgili Kaymakamlıklar bünyesindeki okullarda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Hakları ve Kadına Yönelik Şiddet, Çocuk İhmal ve İstismarı, Aile İçi İletişim, Kadın Sağlığı konularında 1 yıl boyunca sürekli eğitim projesi bileşeni olarak 6 okulda eğitimleri gerçekleştirdik. 
 • Forum EğitimK12. SEGM (Sürekli Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği) ve Geleceği Paylaş İnisiyatifi iş birliği, ve CIFAL Istanbul, UNITAR desteğiyle örgün eğitim olgusunun disiplinler arası ele alındığı Forum Eğitim k12'nin ilki 30 Kasım 2019'da, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenmiştir. Forumlar sırasında öğretmen ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılmış ve uzmanlar tarafından yorumlanmıştır. http://www.forumegitimk12.com
 • Engel-Siz Yaşam Derneği İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen “Birlikte” projesi kapsamında Engel-Siz Yaşam Derneği Adına; İşkur işbirliği, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde engelli bireyler için “İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması”.
 • Ben Bir Bireyim Kendime Yeterim. Engel-Siz Yaşam Derneği adına İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından uygulanan, Birlikte Yerel Sivil Toplum Örgütleri Kurumsal Destek Programı kapsamında ‘’Ben Bir Bireyim Kendime Yeterim, Her An, Her Yerde Hayatın İçindeyim” çalıştayı. 
 • Forum Mobing 2018. İki yılda bir İstanbul’da gerçekleşen ve 2012'den beri 'Türkiye'de Mobingle Mücadele Ne Durumda?' konulu işveren yaklaşımını araştıran anketler 4. BOYUT AKADEMİ tarafından uygulanan ve sonuçları raporlanarak, kamuoyu ile paylaşılan Forum Mobing 2018 desteğimiz ile ilk defa İzmir’de Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
 • Engel-Siz Yaşam Derneği Birlikte Projesi. Engel-Siz Yaşam Derneği, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından uygulanan BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı’ndan yararlanmaya hak kazandı. Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi olarak desteklediğimiz BİRLİKTE projesi ilk kez uygulanacak ve program ile derneğin kurumsal kapasitesi arttırılma çalışmaları.
 • GESİFED Kurum Kapasitesi Geliştirme Projesi. TR 32 Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde faaliyet gösteren Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)’dan teknik destek almaya hak kazanan GESİFED Kurum Kapasitesi Geliştirme Projesi.  
 • İzmir Educators Network Buluşmaları. 
 • izmir Educators Network Sentez Toplantıları.