ODAK ALANLARIMIZ

GELECEĞİN BİREYİ

Geleceği Paylaş; gelecek için bugün;

  • Fark yaratan,
  • Değişime uyum sağlayan,
  • Karar verme, karmaşık sorunları ve problemleri çözme becerileri ve odaklanma özellikleri gelişmiş,
  • Analitik, tutarlı, esnek, beceri ve bilgiyi birleştiren, iletişim teknolojilerine hakim,
  • Toplumsal ve güncel olaylara karşı duyarlı,
  • Yaratıcı ve lider gibi düşünen ve hareket eden,
  • Bugünü yaşayan, yarını fark eden,

‘Geleceğin Bireyi’nin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için farklı uygulama, eğitim ve çalışma modelleri geliştirir.